Psykoterapiapalvelut Eero Keinänen

Psykoterapiapalvelut Eero Keinänen

Psykoterapiapalvelut Eero KeinänenPsykoterapiapalvelut Eero Keinänen

Tietoa minusta

Eero Keinänen

​​​​​​​​​Olen Eero Keinänen, terveydenhoitaja (AMK) ja vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeutti. Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan kuntoutuksen palveluntuottaja. Toimin pääasiassa yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapeuttina. Teen myös alle 16-vuotiaiden lasten terapiaa erikseen sovittaessa. Osana terapiaprosessia tapaan myös pariskuntia. Kuntoutuspsykoterapian lisäksi tarjoan hoitotyön työnohjausta sekä yksittäisille työntekijöille että työryhmille. Olen myös oman ammattialani​ kouluttaja.
 

Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2009 alkaen. Tätä ennen työskentelin Oulun ensi- ja turvakodin laitoksessa ja avopalveluyksikössä yhteensä 17 vuotta. Olin mukana työryhmässä, joka kehitti ammatillisia keinoja auttaa perheväkivallan osapuolia. Aiempaa työkokemusta minulla on myös yli 10 vuotta lastenpsykiatriasta, lastensuojelusta ja erityispäivähoidosta. Aikuispsykiatriassa olen toiminut Oulussa psykiatrian klinikan eri osastoilla ja päivystyspoliklinikalla sekä mielenterveystoimistossa.


Kognitiivisen psykoterapian kentässä olen kokenut itselleni luontevimmaksi skeema- ja moodikeskeisen terapian. Olen kouluttautunut vuosien ajan traumojen hoitamiseen ja olen myös EMDR -terapeutti. Aiemmin käytin hevosta tunnetyöskentelyn apuna, mutta nyt minulla ei ole hevosta.

image23
image24

KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA on yleiskäsite useille teoreettisille malleille ja sovelluksille. Yhteistä niille on käsitteistö ja yleiset toimintaperiaatteet, kuten tavoitteellisuusja tutkiva työote. Kognitiivisille työskentelytavoille on tyypillistä terapeutin ja asiakkaan aktiivinen ja tasavertainenvuorovaikutuksellinen yhteistyösuhde. Kognitiivista terapiaa on tutkittu kautta aikojen aktiivisesti. Tutkimustulokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti psykoterapian teorioihin ja työskentelymuotoihin. 

image25

SKEEMATERAPIAA on kehittänyt Jeffrey Young yhdessä kollegojensa kanssa. Skeematerapiassa yhdistyy kognitiivisia työtapoja ja käsitteitä kiintymys- ja objektisuhdeteoriaan, hahmoterapiaan sekä konstruktivistiseen ja psykoanalyyttiseen näkökulmaan. Skeematerapia tai skeemamooditerapia, kuten sitä myös kutsutaan, soveltuu erityisesti ihmisille, joilla on vaikeita, syvään juurtuneita kroonisia psyykkisiä oireita

image26

SILMÄNLIIKETERAPIA eli EMDR​–tekniikka (Eye Movement Desensitzation and Reprocessing) on useissa tutkimuksissa todettu auttavan varsinkin traumapotilaita. Silmänliiketerapiassa on tarkoitus auttaa potilasta selviämään mieltä painavasta ja normaalia elämää häiritsevästä traumasta. EMDR on terapeuttinen tekniikka, ei itsenäinen terapiamuoto. Sitä käytetään osana laajempaa terapeuttista hoitoa.​​ 

Minut tavoittaa

Psykoterapiapalvelut Eero Keinänen Oy

Hallituskatu 11, Oulu, 90100 Pohjois-Pohjanmaa, Finland

+358 40 5670529

Lähetä viesti!

Peruuta